de rol van voeding

De rol van voeding

In het begin van de 20e eeuw werden steeds meer gebreksziekten ontdekt die genezen konden worden door het toedienen van één vitamine. Een voorbeeld is scheurbuik dat te voorkomen en te genezen bleek met vitamine C. Dat voeding meer invloed heeft dan alleen het voorkomen van de typische gebreksziekten wordt steeds duidelijker vanaf ongeveer 1960.

Sindsdien blijkt uit een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken dat er wel degelijk een niet te verwaarlozen relatie bestaat tussen voeding en ziekten. Zo is inmiddels duidelijk dat slechte voedingsgewoonten een rol spelen bij het ontstaan van bijvoorbeeld kanker, hart- en vaat ziekten en ouderdomsdiabetes.

Een goede gezondheid begint natuurlijk met een gezonde voeding maar wat is goede voeding precies?

Een eenzijdig dieet van verder gezonde voedingsmiddelen kan zeker voor ernstige tekorten zorgen en daarnaast is lang niet altijd duidelijk wat toevoegingen in ons voedsel voor het lichaam betekenen.

Paleodieet of oerdieet

Een goede voeding moet voorzien in de dagelijkse behoefte aan bouwstoffen en mag het lichaam niet vergiftigen. Dit lijkt een simpele opgave maar blijkt in de praktijk moeilijk te realiseren. Wat er in onze voeding zit, kunnen wij van buitenaf niet zien en daarnaast is ook niet elk voedingsmiddel voor iedereen even gezond.

Buiten de wetenschap dat niet elk voedingsmiddel voor een ieder even gezond is, zijn er aan ons voedsel synthetische stoffen toegevoegd die voor het lichaam vreemd zijn en een extra belasting kunnen vormen. Om deze stoffen onschadelijk te maken worden andere waardevolle stoffen aan het lichaam onttrokken wat ten koste gaat van de lichaamsbalans. Kunnen we deze stoffen niet uitscheiden,  dan worden ze geïsoleerd en opgeslagen (gestapeld) in onze weefsels, dit veroorzaakt weer een vervuiling van die weefsels.

Ons lichaam is perfect in staat om tekorten en de gevolgen van vervuiling te compenseren…. maar tot een bepaalde grens; op een bepaald moment is ‘de emmer vol!!!!  De gevolgen van een jarenlange ondervoeding worden vaak pas veel later zichtbaar.

Vrije radicalen

Vrije radicalen zijn stoffen die van nature in ons lichaam voorkomen. Een veelvoud van deze stoffen heeft echter een negatief effect op ons lichaam omdat ze zeer ‘reactief’ zijn: zij kunnen zich gemakkelijk binden aan andere stoffen en op die manier tot vervuiling van onze weefsel leiden. Vrije radicalen worden door een gezond lichaam onschadelijk gemaakt en afgevoerd, maar door de toevoegingen in ons voedsel,  het gebruik van antbiotica, door kunstmest en door milieuvervuiling is het aantal vrije radicalen wat we binnenkrijgen enorm gestegen. Ook stress heeft  een  grote invloed op de werking van vrije radicalen. Bijvoorbeeld wordt een stof als vitamine C  onder invloed van stress meer door het lichaam verbruikt als in normale situaties.

Zuur / basebalans

Naast vrije-radicaalschade is ons voedingspatroon (veel suikers, koffie, weinig groenten) dusdanig, dat dit leidt tot verzuring van onze weefsels.

De pH of zuurgraad is belangrijk voor de levensvatbaarheid van het lichaam. Deze pH moet stabiel zijn omdat anders veel enzymen in de cellen niet hun optimale werking hebben en er allerlei stofwisselingssystemen ontregeld raken.

De zuurbalans kan verstoord raken door diverse oorzaken zoals een verkeerd voedingspatroon of medicijngebruik. Een verstoorde balans heeft tot gevolg dat bacteriën en virussen de lichaamscellen gemakkelijk kunnen infecteren.

In het menselijk lichaam worden er ook dagelijks cellen aangemaakt, die min of meer ontsporen in hun functioneren. Deze cellen worden door een goed werkend immuniteitssysteem meteen weer onschadelijk gemaakt. Van ontspoorde cellen is bekend dat deze kunnen gedijen in een zuur en zuurstofarm millieu. In een lichaam met een goede zuur-base balans en een goede immuniteit zullen ontspoorde cellen weinig kans maken, net zomin als veel virussen en bacteriën.

Verzuring van het lichaam zorgt voor vele gezondheidsklachten, een goede zuur/basebalans is dus essentieel voor een goede gezondheid.

Veel gezondheidsklachten kunnen verbeteren door specifieke voeding of vitamines, mineralen en plantenextracten te gebruiken.

“Geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, dient met andere middelen te worden behandeld”(Maimonides, wetenschapper  1135-1204)