tarieven

Begeleidingsmogelijkheden en tarieven

note
A. Intakegesprek (of éénmalig consult)  € 90,=
B. Vervolgconsult* € 75,=
C. Eénmalige voedingsanalyse en –advies € 125,00

* Korte vervolgconsulten worden naar rato berekend.